Onderzoek

Doe mee aan onderzoek naar Featback!

Momenteel doen we onderzoek naar Featback. In het filmpje en de tekst op deze pagina vind je meer informatie over het onderzoek.

Wil je meedoen? Vul dan het formulier hieronder in of stuur een mail naar zelfhulp.eetstoornissen@rivierduinen.nl en geef je gratis en anoniem op.

Je kunt alleen meedoen als je ouder dan 16 jaar bent.

Vul het onderstaande formulier in om mee te doen met het onderzoek!
Deelnemers tot nu toe...
Klik voor de laatste nieuwtjes over het onderzoek

Hoi! Ik ben Pieter, onderzoeker bij Ursula Eetstoornissen. Ik doe momenteel onderzoek naar Featback, een online ondersteuningsprogramma voor mensen met eetproblemen, in samenwerking met de Universiteit Leiden. Internet inzetten om mensen met eetproblemen te helpen biedt veel potentie, omdat het de mogelijk geeft om laagdrempelige en anonieme zorg te bieden; iets waar mensen met eetproblemen waarschijnlijk veel baat bij hebben!

Featback is een programma op het internet waar mensen met eetproblemen zich gratis en anoniem voor kunnen aanmelden. Na aanmelding krijgen deelnemers wekelijks vier vragen via de mail om hun eetgedrag te monitoren. Na het invullen krijgen ze geautomatiseerde terugkoppeling over hun antwoorden en tips over hoe om te gaan met de eetproblemen die ze aangeven te hebben. Ook wordt er onderzocht of ondersteuning van een ervaringsdeskundige effectief is voor mensen met eetproblemen. Kijk eens rond op deze website voor meer informatie.

Benieuwd geworden naar wat Featback en/of ondersteuning van een ervaringsdeskundige voor jou kan betekenen en hoe het eruit ziet? Worstel je met eetproblemen of gedachten over eten, je gewicht en je figuur? En ben 16 jaar of ouder? Doe dan mee aan het onderzoek, gratis en anoniem! Wil je meedoen of meer informatie? Stuur een mail naar zelfhulp.eetstoornissen@rivierduinen.nl, met als onderwerp: Featback onderzoek.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Algemene informatie

Dit onderzoek wordt gedaan door GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula. De organisatie ZonMw vergoedt de kosten van dit onderzoek. Voor dit onderzoek zullen naar verwachting ongeveer 348 proefpersonen uit Nederland meedoen. De medisch-ethische toetsingscommissie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC; Leiden) heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit van een internet zelfhulpprogramma voor mensen met een eetprobleem te onderzoeken. We willen de werkzaamheid en toegevoegde waarde van de verschillende onderdelen van het programma gaan onderzoeken, zoals geautomatiseerde feedback en ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Ook willen we gaan kijken voor wie dit programma werkt: misschien werkt het voor de ene persoon beter dan voor de andere. Tevens willen we evalueren of deelnemers tevreden zijn en of het programma eventueel verbeterd zou kunnen worden.

Wat houdt meedoen in?

Als je een mail hebt gestuurd naar zelfhulp.eetstoornissen@rivierduinen.nl wordt je gevraagd om online een korte screening in te vullen om te kijken of je mee kunt doen. Daarna krijg je de eerste vragenlijst opgestuurd die ongeveer 20 minuten duurt. Hierna zullen we je door het lot willekeurig toewijzen aan 1 van de 4 onderzoekscondities. Op deze manier kunnen we de verschillende programma’s met elkaar vergelijken.

Conditie 1. In deze conditie vragen we je om voor 8 weken deel te nemen aan het Featback zelfhulpprogramma, zoals uitgelegd op deze website.

Conditie 2. In deze conditie vragen we je ook om voor 8 weken deel te nemen aan het Featback zelfhulpprogramma en heb je daarnaast één keer in de week contact via chat of e-mail met een getrainde ervaringsdeskundige.

Conditie 3. In deze conditie kun je niet deelnemen aan het Featback programma, maar heb je de mogelijkheid om gedurende de interventieperiode (8 weken lang) één keer in de week contact hebben met een getrainde ervaringsdeskundige via chat of e-mail.

Conditie 4. Als je aan deze conditie wordt toegewezen zal je 14 maanden op een wachtlijst geplaatst worden. Het wachten wordt beloond, want na je wachtperiode zullen we je de interventie uit conditie 2 aanbieden.

Voor het onderzoek zullen we je (naast de eerste vragenlijst waarbij nog niet bekend is in welke conditie je wordt ingedeeld) 5 keer vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen: na 8 weken, en daarna na 3, 6, 9 en 12 maanden (week 20, 32, 44 en 56 respectievelijk). Dit zal je per keer ongeveer 30-35 minuten van je tijd kosten.

We willen benadrukken dat het belangrijk is dat je met alle metingen meedoet. Alleen dan kunnen we namelijk op een betrouwbare manier onze onderzoeksvragen beantwoorden.

Er worden je verder geen beperkingen opgelegd tijdens het onderzoek. Als je medicatie inneemt of behandeld wordt voor je eetprobleem of voor een ander probleem, kun je daar gewoon mee doorgaan.

Vergoeding

Deelname aan het onderzoek kost je niets. Je ontvangt na de laatste meting van het onderzoek €10,- in de vorm van een cadeaubon als vergoeding voor deelname.

Eerder onderzoek naar Featback

Misschien ken je Featback al of heb je zelfs al eens gebruik gemaakt van het programma. In eerder onderzoek kwam naar voren dat niet iedereen tevreden was over de berichten met feedback. Het blijven natuurlijk geautomatiseerde berichten, waardoor de feedback niet altijd precies aansluit bij jouw situatie. Desondanks is er wel uit het onderzoek gekomen dat Featback over het algemeen een positief effect had op eetproblemen en gevoelens van angst en somberheid, en er zijn geen negatieve effecten gevonden. Bovendien is Featback verbeterd, waardoor de berichten nu nog beter aansluiten bij je persoonlijke situatie. Benieuwd geworden naar wat Featback voor jou kan betekenen en hoe het eruit ziet? Doe dan mee aan het nieuwe onderzoek!

Sluit Menu