Anders gespecificeerde eetstoornis

Mensen met een ‘Anders gespecificeerde eetstoornis’ (in het Engels Other Specified Feeding or Eating Disorder; OSFED) zijn mensen met een eetstoornis die niet aan alle kenmerken voldoen van één van de specifieke eetstoornissen, zoals anorexia of boulimia. Het betekent niet dat de symptomen die zij ervaren zwaarder of minder zwaar zijn dan voor mensen die met anorexia, boulimia of eetbuistoornis kampen.

Kenmerken van Anders Gespecificeerde Eetstoornis - DSM Classificatie

Dit is een categorie voor cliënten die meestal een aantal overeenkomstige, maar niet alle kenmerken hebben van de eerdergenoemde, meer specifieke eetstoornissen.

Voorbeelden van de categorie ‘anders gespecificeerde eetstoornissen’ zijn:

  • Atypische Anorexia Nervosa. Men voldoet aan de criteria voor anorexia nervosa, behalve dat het gewicht zich, ondanks een significant gewichtsverlies, binnen of boven de normale waarde bevindt.
  • Boulimia Nervosa (met lage frequentie en/of van beperkte duur). Men voldoet aan de criteria voor boulimia nervosa, behalve dat de eetbuien en het herhaalde ongepast compensatiegedrag zich gemiddeld minder dan één keer per week en/of gedurende minder dan drie maanden voordoet.
  • Eetbuistoornis (met lage frequentie en/of beperkte duur). Men voldoet volledig aan de criteria voor de eetsbuistoornis, behalve dat de eetbuien zich gemiddeld minder dan één keer per week en/of gedurende minder dan drie maanden voordoen.
  • Purgeerstoornis: Herhaaldelijk purgeergedrag om het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm te beïnvloeden (zoals het opwekken van braken, misbruik van laxeermiddelen of andere medicijnen) zonder dat sprake is van eetbuien.
  • Nachtelijk Eetsyndroom. Herhaalde episoden met nachtelijk eten, die zich uiten in eten na het ’s nachts ontwaken of in een overdadige consumptie na de avondmaaltijd. De betrokkene is zich van het eten bewust en kan het zich herinneren. Het nachtelijke eten veroorzaakt significante lijdensdruk en/of beperkingen in het functioneren.

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Het Amerikaanse handboek is ontwikkeld voor gebruik bij met name onderzoek. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder. De DSM is een classificatiesysteem, geen diagnostisch systeem wat velen denken. Dat betekent dat alleen de symptomen van een aandoening worden beschreven en niet de oorzaak. De oorzaak (en complexiteit) van een psychiatrische aandoening verschilt uiteraard per persoon.