Anorexia Nervosa

Anorexia nervosa is de meest bekende eetstoornis. Want ook al komen andere eetstoornissen zoals boulimia nervosa vaker voor, toch roept het woord ‘eetstoornis’ bij de meeste mensen het beeld van graatmagere meisjes op. Een uiterlijk kenmerk, dat mensen met deze eetstoornis typeert. Gelukkig wordt anorexia de laatste tijd vaker uitgelicht in de media, want er heerst nog steeds veel onbegrip over deze ziekte. Mensen met anorexia worden vaak veroordeeld: kinderen in Afrika gaan dood van de honger en zij hebben eten in overvloed maar kiezen ervoor om het te laten staan. Belachelijk en arrogant. ‘Gewoon eten’ zou de oplossing zijn. Helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Zoals de naam ook doet vermoeden zijn eetstoornissen psychische aandoeningen. Nervosa betekent dan ook: door psychische oorzaak. Er gaat dus wel meer schuil achter het verstoorde eetgedrag dan men in eerste instantie misschien denkt.

Behalve dat er nog steeds veel onbegrip heerst, bestaan er ook nog steeds veel ideeën over de ziekte die niet kloppen. Zo betekent anorexia namelijk ‘gebrek aan eetlust’, terwijl dit niets met de stoornis te maken heeft. Mensen met anorexia nervosa hebben wel degelijk trek en hongergevoelens, maar onderdrukken deze uit angst om hun beheersing te verliezen en aan te komen. Of zelfs vanuit de wens om af te vallen. Mensen met anorexia hebben een verstoord lichaamsbeeld. Ze denken dat ze dik zijn, zelfs wanneer ze ondergewicht hebben. De belangrijkste kenmerken zijn dan ook: het hebben van een verstoord lichaamsbeeld, een intense angst om aan te komen, gewichtsverlies en het uitblijven van de menstruatie.

Van alle jonge vrouwen heeft 0,1-3% anorexia. Het gevaar bestaat dat deze eetstoornis chronisch wordt. 5-10% overlijdt zelfs aan de gevolgen van deze ziekte. Dit is één van de hoogste sterftecijfers in vergelijking met andere psychische stoornissen. De kans dat iemand met anorexia overlijdt, is drie keer zo groot als bij depressie, schizofrenie of alcoholisme en twaalf keer zo groot als bij mensen zonder enige psychische stoornis. Wanneer men er vroeg bij is, is de kans op herstel beduidend groter.

Kenmerken van Anorexia - DSM Classificatie

Anorexia nervosa, dat voornamelijk adolescente meisjes en jonge vrouwen treft, wordt gekarakteriseerd door een verstoord lichaamsbeeld en excessief diëten wat tot ernstig gewichtsverlies leidt, met intense angst om dik te worden.

De criteria zijn:
A.    Het beperken van de energie-inname ten opzichte van de energiebehoefte, resulterend in een significant te laag lichaamsgewicht voor de leeftijd, de sekse, de groeicurve en de lichamelijke gezondheid. Een significant te laag gewicht wordt gedefinieerd als een gewicht dat lager is dan het minimale normale gewicht of, bij kinderen en adolescenten, een lager gewicht dan wat minimaal wordt verwacht.
B.    Een intense vrees om aan te komen of dik te worden, of persisterend gedrag dat gewichtstoename verhindert, zelfs al heeft de betrokkene een significant te laag gewicht.
C.    Een stoornis in de manier waarop de betrokkene zijn of haar lichaamsgewicht of lichaamsvorm ervaart, een onevenredig grote invloed van het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm op het oordeel over zichzelf, of persisteren in het niet onderkennen van de ernst van het actuele lage lichaamsgewicht. 

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Het Amerikaanse handboek is ontwikkeld voor gebruik bij met name onderzoek. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder. De DSM is een classificatiesysteem, geen diagnostisch systeem wat velen denken. Dat betekent dat alleen de symptomen van een aandoening worden beschreven en niet de oorzaak. De oorzaak (en complexiteit) van een psychiatrische aandoening verschilt uiteraard per persoon.