Gevolgen

Eetstoornissen kunnen vele negatieve gevolgen hebben: op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. We hebben de gevolgen per gebied op een rij gezet.

Lichamelijke gevolgen

Gevolgen van vermagering

• Verstoorde hormoonhuishouding
• Uitblijven van menstruatie en daardoor tijdelijke onvruchtbaarheid
• Botontkalking en verhoogde kans op botbreuken
• (Soms blijvende) groeistoornissen
• Tekort aan vitaminen en mineralen
• Daling in lichaamstemperatuur: het vaak koud hebben
• Blauwe handen en voeten
• Vertraagde ademhaling
• Daling in de bloeddruk
• Vertraagde hartslag, hartritmestoornissen of zelfs hartstilstand
• Motorische onrust of bewegingsdrang
• Vermoeidheid
• Hoofdpijn

• Duizeligheid en flauwvallen
• Maag- en darmproblemen
• Haaruitval
• Tegelijkertijd ontstaan van donshaar op het gezicht, schouders, armen en rug
• Droge en schilferige huid
• Gebitsproblemen
• Afbraak van spierweefsel
• Vochtophopingen in de benen
• Nier- en leverbeschadigingen
• Een verstoord honger- en verzadigingssysteem
• Slaapproblemen
• Pijn bij het liggen of zelfs doorliggen

 

Gevolgen van eetbuien

• Opgeblazen en misselijk gevoel
• Maag- en buikpijn
• Spierpijn en krampen
• Ontsteking van de slokdarm
• Maagzweren of zweren aan de dunnen darm
• Hevig zweten
• Benauwdheid
• Snelle hartslag
• Een verstoord honger- en verzadigingssysteem
• Gewichtstoename

Gevolgen van overgewicht

• Een verhoging van kans op ziekte en overlijden naarmate het gewicht toeneemt
• Hart- en vaatziekten
• Suikerziekte
• Hoge bloeddruk
• Galblaasaandoeningen
• Ademhalingsproblemen
• Slaapstoornissen en ademhalingstilstand (apneu) tijdens slapen
• Vermoeidheid
• Gewrichtspijn
• Moeite met bewegen
• Hoog cholesterolgehalte en daarmee kans op slagaderverkalking

Gevolgen van braken

• Vochtverlies en uitdroging (niet zozeer gewichtsverlies)
• Opgezette speekselklieren
• Aantasting van het tandglazuur
• Keelpijn en langdurige heesheid
• Ontsteking van de slokdarm met kans op scheuren
• Littekentjes of wondjes op de rug van de hand
• Een verstoord honger- en verzadigingssysteem
• Tekort aan mineralen en vitamines

• Misselijkheid
• Dorst
• Droge huid
• Duizeligheid en het gevoel flauw te vallen
• Nier- en leverbeschadigingen
• Spierkrampen
• Hartritmestoornissen en kans op hartstilstand

Gevolgen van laxeren

• Vochtverlies en uitdroging (niet zozeer gewichtsverlies)
• Buikpijn
• Diarree of juist verstopping
• Verslechtering in functioneren van de dikke darm
• Verslaving aan de laxeermiddelen
• Mogelijk optreden van verlamming van en dus onherstelbare schade aan de dikke darm met kans op het krijgen van een stoma
• Een verstoord honger- en verzadigingssysteem

• Tekort aan mineralen en vitamines
• Lage bloeddruk
• Duizeligheid en flauwvallen
• Nier- en leverbeschadigingen
• Hartritmestoornissen en kans op hartstilstand
• Spierkrampen

Psychische gevolgen

• Gespannenheid
• Angstgevoelens
• Stemmingswisselingen
• Depressiviteit
• Geïrriteerdheid en snel chagrijnig zijn
• Stress
• Gevoelens van eenzaamheid
• Schuldgevoelens

• Schaamtegevoelens
• Faalgevoelens
• En/of juist vervlakking of verdoving van gevoelens
• Walging van zichzelf
• Verlaagd zelfvertrouwen
• Slaap- en concentratieproblemen
• Compulsieve gedragingen zoals schoonmaken (vooral bij anorexia)

Sociale gevolgen

• Moeilijk contact aangaan
• Terugtrekgedrag en afspraken niet nakomen
• Ruzies en conflicten met de omgeving
• Sociaal isolement
• Vermijding van situaties waarbij men geconfronteerd wordt met het eigen lichaam
• Opleiding niet meer kunnen volgen of kunnen werken
• Veel geld uitgeven voor onder andere eetbuien en het kopen van laxeermiddelen, of juist extreem zuinig worden.