Disclaimer

Disclaimer

De website Featback.nl is eigendom van GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula. De website is gericht op mensen met eetproblemen, woonachtig in Nederland. De site geeft informatie over diverse aspecten van deze problemen en biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een monitorings- en feedbackprogramma: een zelfhulpprogramma waarbij deelnemers hun gedachten, gevoelens en gedrag omtrent eten, lichaam en gewicht kunnen bijhouden, en hier automatisch feedback op krijgen. Naast deze feedback wordt in het onderzoek naar Featback in bepaalde gevallen ook extra steun van een ervaringsdeskundige aangeboden. Dit contact kan verlopen via de e-mail of chat.

Informatie

De informatie die Featback geeft aan gebruikers is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten en de kennis van behandelaars. De informatie kan door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar vinden. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos functioneren van de site. Op de site wordt, al dan niet door middel van links, verwezen naar informatie van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van de websites waar de links naar verwijzen, noch voor de inhoud van deze websites. Aan de geboden informatie op Featback.nl kunt u geen rechten ontlenen.

Gegevensverwerking en privacy

De gegevens die door de deelnemer worden ingevoerd in het programma, zullen vertrouwelijk en gepseudonimiseerd (gecodeerd) worden behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht. GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula verzamelt en verwerkt de gegeven informatie gedurende de zelf-test en monitoringsvragenlijst, om de dienst van het Featback programma te kunnen leveren en om de kwaliteit en effectiviteit van het programma te evalueren. Bij de verwerking van deze gegevens zullen deze gegevens nooit gebruikt worden in combinatie met persoonsgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres). Bij weergave van evaluatiegegevens zal dit altijd op groepsniveau zijn en dus nooit tot individuen herleidbaar. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op een server op het Centrum voor Psychotherapie Onderzoek aan het Universitair Ziekenhuis van Heidelberg. De verzamelde gegevens blijven eigendom van GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
De gegeven toestemming, voor het bezitten van de opgeslagen informatie op een beveiligde server, kan de deelnemer op ieder moment weer intrekken door contact met ons op te nemen. In dat geval worden alle gegevens onmiddellijk en volledig verwijderd.

Monitorings- en feedbackprogramma

De berichten worden automatisch geselecteerd en verstuurd aan de hand van de verkregen informatie van de deelnemer. De feedback is geen persoonlijk advies en het is mogelijk dat berichten soms niet passen bij de individuele situatie van de deelnemer. In sommige gevallen wordt extra contact aangeboden met een ervaringsdeskundige. Deze deskundigen zijn werkzaam bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula. De deelnemer is uiteraard vrij al dan geen gebruik te maken van dit aanbod.

Eigen verantwoordelijkheid

Deelname aan Featback biedt niet genoeg steun in het geval van reeds duidelijk ontwikkelde eetstoornissymptomen. Het kan niet worden gezien als een vervanging van reguliere diagnostiek of behandeling. De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient actief elders hulp te zoeken -bij een (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater- als de aard en de ernst van de problemen daar om vragen.

Aansprakelijkheid

Featback aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van de informatie en adviezen die gegeven zijn op de website, in de feedbackberichten of tijdens een gesprek met het Featback-Team.

Auteursrecht

Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie, foto’s, tekeningen of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te bewerken, te vereenvoudigen, openbaar te maken, en gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula. Ook is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de website te gebruiken voor het werven van eigen cliëntèle.

Lezers, vrijwilligers en andere bezoekers van Featback, die brieven, e-mails of andere ingezonden stukken sturen ter publicatie of lezersreacties plaatsen op Featback, verlenen Featback door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. Teksten worden hiermee tevens eigendom van Featback.